Głos Głubczyc

2015:

2014:

2013:

2012:

2011:

Głos Głubczyc - gazeta samorządowa.
Redaguje zespół: Red. naczelny - J. Wac, K. Sak
Adres Redakcji: 48-100 Głubczyce, ul. Niepodległości 14, UM pokój nr 24 II piętro,
tel. 077 485 - 30 - 21 do 24 wew. 235.
Dyżury redakcyjne w środy w godzinach 8.00 - 15.00
Materiały zamówione i niezamówione przyjmujemy do 10 każdego miesiąca.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za nadesłane i opublikowane listy
oraz zastrzega sobie prawo skracania i redagowania tekstów oraz zmiany ich tytułów.

Cmentarz Komunalny w Głubczycach Biblioteka Publiczna Głubczyce MOK w Głubczycach TV Głubczyce Skarby pogranicza Zdrowie opolskie  Śląsk bez granic Krnowsko - Głubczyckie Wirtualne Muzeum ePUAP System Informacji Przestrzennej baner_partnerstwo_nyskie.jpeg ssd_baner3_1.jpegWirtualny spacer.